فیلم ها صفر تا صد حسابان یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 9 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت نهم)، قدر مطلق (قسمت سوم)

جلسه امزوز ما مربوط به حل تمرین معادلات قدر مطلقی هستش ادامه جلسه پیش،  چند تا هم تست چاشنی کار خواهیم کرد تا با شما تست زنی تو این بحث آشنا بشین