فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

فیلم جلسه 36 - فصل سوم: تابع (قسمت ششم)

تو این جلسه می خوایم نحوه به دست اوردن ضابطه وارون یک تابع خطی صحبت کنیم، توابع خطی عموما وارون پذیر هستن به عبارت دیگه یک به یک هستن و ما میتونیم وارون اون ها رو پیدا کنیم و بعد از اینکه بحثمون تو این زمینه تموم شد راجع به نمودار توابع یک به یک هم یه نکته مختصری رو خدمتتون میگم

آرشآرش