فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

فیلم جلسه 34 - فصل سوم: تابع (قسمت چهارم)

این جلسه می خوایم راجع به توابع پله ای و تابع جزء صحیح برای شما صحبت کنیم،اول یه مثال از توابع پله ای می زنیم بعدش وارد بحث توابع جزء صحیح میشیم، مفهوم جزء صحیح رو با چند تا مثال توضیح میدیم و بعد از اون میریم سراغ نمودار تابع جزء صحیح 

آرشآرش