فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

فیلم جلسه 32 - فصل سوم: تابع (قسمت دوم)

تو این جلسه می خوایم توابع گویا رو تعریف کنیم قبل از اینکه تابع گویا رو تعریف کنیم باید توابع چند جمله ای رو تعریف کنیم البته، تابع چند جمله ای رو شما سال پیش خوندیدن و در ادامه یک مثال کاربردی حل میکنیم بعد از اون هم یک بحث مختصر راجع به تساوی دو تا تابع داریم