فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

فیلم جلسه 28 - فصل دوم: هندسه (قسمت سیزدهم)

تو این جلسه می خوام تست های کنکور تو بحث هندسه رو براتون حل کنم، شما تو فصل هندسه ترسیمات رو خوندیدن بعد از اون استدلال و قضیه تالس رو خوندین در انتها هم نشابه رو خوندید. از بحث ترسیمات تو کنکور تجربی تا حالا تستی نیومده چون بحث ترسیمات تازه به کتاب تجربی اضافه شده و اون بخش تستی نداره اما قضیه تالس و تشابه مثلثات خیلی تست های زیادی داره ما تست های ده سال اخیر رو می خوایم براتون حل کنیم 

آرشآرش