فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

فیلم جلسه 26 - فصل دوم: هندسه (قسمت یازدهم)

تو این فیلم می خوایم راجع به روابط طولی در مثلث قائم الزاویه صحبت کنیم، ابتدا میایم ارتفاع وارد بر وتر رو تو مثلث قائم الزاویه رسم می کنیم و به کمک تشابه مثلث هایی که ایجاد میشه روابطی رو اثبات میکنیم در مجموع چهارتا رابطه هست که اهمیت زیادی داره و شما باید اون ها رو به خاطر بسپارید و در ادامه به کمک اون ها یک مثال هم حل می کنیم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم