فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

فیلم جلسه 24 - فصل دوم: هندسه (قسمت نهم)

تو این جلسه می خوایم راجع به تشلبه مثلث ها صحبت کنیم، اول مفهوم تشابه رو خدمتتون معرفی میکنیم و بعد قضیه اساسی تسابه مثلث ها رو خدمتتون میگیم، بعد از اون سه حالت تشابه مثلث ها رو براتون معرفی میکنیم و در انتها هم یک مثال از اون براتون حل می کنیم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم