فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

فیلم جلسه 23 - فصل دوم: هندسه (قسمت هشتم)

تو این جلسه می خوایم راجع به قضیه های دو شرطی براتون صحبت کنیم، قضیه های دو شرطی رو تعریف می کنیم و چند تا مثال میزنیم تا  این که با اون ها کاملا آشنا بشیم، بعد از اون هم در مورد مثال نقض صحبت می کنیم چند تا جمله رو بیان می کنیم و اون ها رو با مثال نقضشون می کنیم 

آرشآرش