فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

فیلم جلسه 21 - فصل دوم: هندسه (قسمت ششم)

تو این جلسه میخوایم راجع به صورت های دیگه قضیه تالس صحبت کنیم یک مثال حل میکنیم بعد از اون میریم سراغ بحث عکس قضیه، عکس قضیه رو تعریف میکنیم و چند تا مثال از اون حل میکنیم در حقیقت چند تا قضیه عکسشو رو بیان می کنیم در انتها هم یه نکته خیلی مهم رو راجع به درست بودن یا نبودن عکس قضیه مطرح می کنیم