فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: هندسه (قسمت چهارم)

تو این جلسه می خوایم مقدماتی از درس دوم فصل دوم دومتون رو براتون بگیم، عنوانش هست استدلال و قضیه تالس به عنوان مقدمه کتاب بحث نسبت و تناسب و ویژگی های تناسب رو مطرح کرده و از شما خواسته که اون ها رو اثبات کنید ما هم اثبات می کنیم، بعد از اون هم یه مختصری راجع ببه انواع استدلال صحبت میکنیم