فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

فیلم جلسه 16 - فصل دوم: هندسه (قسمت اول)

تو این جلسه می خوایم راجع به بحث همنهشتی مثلثات براتون صحبت کنیم شما بحث همنهشتی مثلثات رو تو سال هشتم و نهم خوندید اما به دلیل این که تو سال دهم هندسه نداشتین و فاصله ای افتاده لازم میدونم که اون بحث رو براتون یاداوری کنم خصوصا این که تو ادامه بحث هندسه که ما در خدمتتون هستیم وتو کتابتون اورده به بحث همنهشتی مثلث ها نیاز داریم، بعد از این که حالت های همنهشتی مثلث ها رو گفتیم که پنج تا حالت میشه در حقسقت سه حالت برای همه مثلثات و دو حالت هم برای مثلث های قائم الزاویه دو تا قضیه رو به کمک بحث همنهشتی ثابت می کنیم که راجع به عمود المنصف است در ادامه از این دو تا قضیه هم می خوایم استفاده کنیم 

آرشآرش