فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

فیلم جلسه 13 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت سیزدهم)

تو این جلسه می خوایم با معادلات گویا آشنا بشیم، اول میایم مستطیل طلائی رو براتون تعریف میکنیم و تو حل مستطیل طلایی با معادله گویا و روش حل اون آشنا میشیم، دو سه تا مثال میبینیم و بعد از اون روش حل معادله گویا و مراحل حل معادله گویا رو براتون جمع بندی می کنیم، بعد از این که روش حل رو دیدیم دو سه تا مثال کاربردی از معادلات گویا براتون حل میکنیم