فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

فیلم جلسه 10 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت دهم)

این جلسه می خوام راجع به ماکسیمم و مینیمم سهمی براتون صحبت کنم میدونید که هر سهیم یک ماکسیمم و یا یک مینیمم داره در حقیقت یک کمترین مقدار و یک بیشترین مقدار رو داره به دلیل ارتباطی که ماکسیمم و مینیمم با بحث سهمی داره بحثمون به مختصات رسم سهمی هم کشیده میشه دو سه تا مثال هم مرتبط با این موضوع براتون حل میکنیم

آرشآرش