فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

فیلم جلسه 9 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت نهم)

ما این جلسه میخوایم راجع به جمع و ضرب ریشه های یه معادله درجه دوم باهاتون صحبت کنیم اولش یه نکته میگیم و بعدش جمع و ضرب رو معرفی میکنیم و اثبات میکنیم دو سه تا مثال حل میکنیم بعد از اون یه نکته باز میگیم که اون نکته به همین جمع و ضرب ریشه ها مربوط میشه و نکته خیلی مهمی هست و نهایتا هم چهارتا مثال حل میکنیم از نکته ای که بهتون گفتیم