فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

فیلم جلسه 8 - فصل اول: هندسه تحلیلی و جبر (قسمت هشتم)

تو این جلسه می خوایم روش های حل معادله درجه دو رو براتون یاداوری کنیم شما این بحث رو تو سال دهم خوندیدن اما ما میایم پنج تا روش میگیم برای اینکه بتونیم معادله درجه دو رو حل کنیم و میخوایم این بحث برای شما مرور بشه چون خیلی کاربرد داره و در ادامه تو درس های ریاضی بارها ازش استفاده میکنیم بعد از این که اون پنج روش رو گفتیم میریم سراغ کتاب درسی که با بحث تغییر متغیر برای حل بعضی از معادلات آشنا بشیم