فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 6 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت ششم)

ما تو بخش قراره که راجع به جرم اتمی متوسط با هم صحبت کنیم شاید مسائلش رو باهم دیدید و حل کردین اما ما امروز می خوایم این کار رو خیلی راحت کنیم و مسئل جرم اتمی متوسط رو خیلی زیبا و سریع می خوایم حل کنیم