فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 5 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت پنجم)

ما تو این برنامه قراره که راجع به بحث ایزوتوپ ها با شما صحبت داشته باشم و اینکه بفهمیم جرم یک اتم به چه شکل محاسبه میشه به خصوص بحث ایزوتوپ ها که خیلی ممکنه نکته داشته باشه رو پیشنهاد میکنیم که حتما با دقت پیگیری بکنید