فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 1 - فصل اول: شیمی دو، ساختار اتم (قسمت اول)، مطالعه ساختار ماده و کشف الکترون

سخن استاد : شیمی دو از پنج فصل درست شده این پنج فصل رو یک به یک به طور کامل می خوایم در دموردش صحبت کنیم و بتونیم تو کنکور به سوالاتش جواب بدیم، نمونه سوالات خیلی خوبیم حل میکنم براتون که کمتر به مشکل بر بخورید. ما ابتدای کار می خوایم راجع به فصل اول که ساختار اتمه با هم صحبت کنیم ابتدای کار یه سری داستان به نظر میرسه که می خوایم تعریف کنیم که ما از اینا سوال داریم تو کنکور 

مدت زمان : 24:59
مطالعه ساختار ماده
کوشش دانشمندان برای مطالع ساختار ماده به سه دوره تقسیم میشود
اول: اولین نظریه راجع به ماده تا کشف پرتو زایی
دوم:کشف ذرات داخل هسته تا مدل اتمی آقای بور
سوم: از مدل کوانتومی اتم تاکنون
:a: دوره ی اول
آقای تالس=اب رو عنصر اصلی جهان اعلام کرد
آقای ارسطو = چهار عنصر هوا,خاک,اتش و اب رو عنصرهای سازنده ی کاینات اعلام کرد
آقای رابرت بویل =بناش این نبود که بفهمه تو ساختار اتم چه خبره ولی چهار تا اقدام انجام داد که این اقداماتش برای ما خیلی مهم است.
آقای جان دالتون=ارایه ی نظریه ی اتمی در 7 بند

چند نکته مهم آقای دموکریت=2500 سال پیش با استفاده از نظریه ی تسلسل گفت مواد از ذره های تجزیه ناپذیری به نام تم ساخته شدن ولی دالتون با پژوهش های عملی به ان دست پیدا کرد
هنوز اعتقاد داریم اتم کوچکترین ذره یک عنصر است که خواص شیمیایی و فیزیکی عنصر به ان بستگی دارد.
توضیح مواردی که نمی توان توسط نظریه ی اتمی آقای دالتون توجیه کرد
آقای مایکل فارادی=انجام برقکافت
آقای جرج استونی=نامیدن ذره های حمل کننده جریان برق به عنوان الکترون
توضیح مفهومی راجع به فسفرسانس و فلوئورسانس

لینک های مستقیم دانلود این فیلم