فیلم ها صفر تا صد حسابان یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 5 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت پنجم)، حل معادلات مختلف

امروز با برنامه حل معادله در خدمتتون هستیم، حل معادله به روش تغییر متغیر، حل معادله به روش هندسی، رسم نمودار حل معادلات گویا و حل معادلات گنگ رو تو این جلسه باهم مرور میکنیم