فیلم ها صفر تا صد حسابان یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 3 - فصل اول: جبر و معادله (قسمت سوم)، معادله درجه دوم

بحثی که امروز پیش داریم معادله درجه دوم و یادآوری نکات قبلی این و همچنین ارائه نکات جدید تو این زمینه هست، می پردازیم به موضوعات مانند جمع ریشه ها، ضرب ریشه ها روابط کلی ریشه ها و همچنین تشکیل معادله دوم و بعد از اون شروع میکنیم به حل مسئله به کمک تشکیل معادله درجه دوم