فیلم ها آرایه های ادبی کنکور هامون سبطی

فیلم جلسه 3 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت سوم)

بچه ها تو این بخش می خوایم بریم سراغ ادامه جناس و جناس تام اما تاکید بیشترمون روی روش های خوانش درست بیت ها باشه و اینکه چه طور باید از چند تا نکته اصلی استفاده کنیم تا با درس خوندن بیت به معنای بیت برسیم و پس از فهمیدن معنای بیت بتونیم در مورد اون بیت آیا درش آرایه جناس تام هست یا نه تصمیم بگیریک

لینک های مستقیم دانلود این فیلم