فیلم ها آرایه های ادبی کنکور هامون سبطی

فیلم جلسه 2 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت دوم)

تو بخش دوم می خوایم بریم سراغ جناس، البته جناس ناقص، بعد میدونم که به جناس های تام برسیم به این خاطر که جناس ناقص خودش گونه های متفاوتی داره که دونستن همه اون ها برای بچه های غیر از علوم انسانی واجب نیست اما به نظر من لازمه چون باید تک تک اون ها رو بشناسین و بتونید پیدا کنید تو بیت ها چه بهتر که یه اسم هم روش بذارین تا بتونید تو ذهنتون بهتر دسته بندی بکنیدشون

لینک های مستقیم دانلود این فیلم