فیلم ها آرایه های ادبی کنکور هامون سبطی

فیلم جلسه 1 - آرایه ها و درک ادبی (قسمت اول)

میریم سراغ آرایه های لفظی، یعنی آرایه هایی که در اون معنی واژه ها برای ما مهم نیست بلکه صدای واژه ها، آوای واژه ها برامون اهمیت داره و دو تا آرایه واژ آرایی و سجع رو با هم سعی می کنیم که به پایان برسونیم

لینک های مستقیم دانلود این فیلم