فیلم جلسه 100 - همۀ ساختارهای شیمی کنکور (قسمت اول)

محمد رضا آقاجانی
محمد رضا آقاجانی

شیمی صفر تا صد کنکور (96-1395) محمد رضا آقاجانی

در این قسمت به مبحث همۀ ساختارهای شیمی کنکور می پردازیم، در سالهای اخیر بسیار مورد توجه طراحان کنکور قرار گرفته. اکثر دانش آموزان تو این مبحث بسیار مشکل دارند و شما میتونید با دیدن این فیلم بسیار مسلط بشین این محبث رو و از خیلیها سبقت بگیرید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها شیمی صفر تا صد کنکور (96-1395) محمد رضا آقاجانی

Loading
شیمی 2: جدول تناوبی، قسمت اول

فیلم جلسه 1 - شیمی 2: جدول تناوبی، قسمت اول

تدریس:نکات در مورد رسم جدول تناوبی، عنصر های گروه اصلی، لانتانید ها، اکتنید ها، فراوانی عنصر ها در ...
شیمی 2: جدول تناوبی، قسمت دوم

فیلم جلسه 2 - شیمی 2: جدول تناوبی، قسمت دوم

تدریس:نافلزها، فلزهای قلیایی، فلزهای قلیایی خاکی، فلزهای واسطه، جیوه، عدد اتمی زوج و فرد، و حل تست ...
اعداد کوانتومی (قسمت اول)

فیلم جلسه 3 - اعداد کوانتومی (قسمت اول)

اعداد کوانتومی اصلی و اعداد کوانتومی اوربیتالی ♦ تدریس مبحث اعداد کوانتومی :_شبیه سازی برای تسلط ب ...
اعداد کوانتومی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 4 - اعداد کوانتومی (قسمت دوم)

اعداد کوانتومی (قسمت دوم) اعداد کوانتومی مغناطیسی، اعداد کوانتومی مغناطیسی اسپینی، اصل طرد پائولی و ...
آرایش الکترونی (قسمت اول)

فیلم جلسه 5 - آرایش الکترونی (قسمت اول)

آرایش الکترونی (قسمت اول) آرایش الکترونی اتم (اصل آفبا): ترتیب پر شدن زیرلایه ها از الکترون سطح ان ...
آرایش الکترونی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 6 - آرایش الکترونی (قسمت دوم)

تدریس: بررسی مبحث رسم آرایش الکترونی به روش گازهای نجیب، بررسی مبحث استثناءهای آرایش الکترونی، بررس ...
آرایش الکترونی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 7 - آرایش الکترونی (قسمت سوم)

تدریس:بررسی الکترون های لایه ظرفیت، تعیین شماره تناوب و شماره گروه از روی عذذ اتمی و نکته بسار مهم ...
آرایش الکترونی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 8 - آرایش الکترونی (قسمت چهارم)

حل تست های مربوط به سه جلسه گذشته و نکات مهم در مورد حل تست هازمان جلسه: 27:27حل تست هاي موضوعي(سرا ...
آرایش الکترونی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 9 - آرایش الکترونی (قسمت پنجم)

ادامه بررسی تست های اصل آفبازمان جلسه32:23ادامه ي جلسه ي قبل حل تست هاي موضوعي(سراسري)-بررسي 2 تست ...
آرایش الکترونی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 10 - آرایش الکترونی (قسمت ششم)

تست های مبحث اصل آفبا، اعداد کوانتمی و جدول تناوبی و تست های ترکیبی این سه مبحث رو در قالب تست های د ...
آرایش الکترونی (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 11 - آرایش الکترونی (قسمت هفتم)

بررسی تست های ترکیبی مبحث اصل آفبا که در کنکور سراسری مطرح شدند ولی ترکیبی هستند، یعنی علاوه بر مبحث ...
آرایش الکترونی (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 12 - آرایش الکترونی (قسمت هشتم)

تدریس:ادامه بررسی تست های اصل آفبا،حل تست های کنکور سال های گذشته، تفاوت نوترون و پروتون و تفاوت نو ...
سینتیک شیمیایی (قسمت اول)

فیلم جلسه 13 - سینتیک شیمیایی (قسمت اول)

مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت اول) بررسی مباحث: مفاهیم و مسائل سرعت، عوامل موثر بر سرعت، قانون سرعت،نظر ...
سینتیک شیمیایی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 14 - سینتیک شیمیایی (قسمت دوم)

مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت دوم) نکات مهم برای حل مسائل سینتیکزمان 42:53ادامه مبحث سینتیک و درسنامه ...
سینتیک شیمیایی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 15 - سینتیک شیمیایی (قسمت سوم)

مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت سوم) حل تست های سینتیک با استفاده از نکاتی که در جلسات قبل تدریس شده است ...
سینتیک شیمیایی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 16 - سینتیک شیمیایی (قسمت چهارم)

مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت چهارم) ادامه ی حل تست های غیر تکراری از مبحث سینتیک زمان 19:15 حل تست برا ...
سینتیک شیمیایی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 17 - سینتیک شیمیایی (قسمت پنجم)

مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت پنجم) بررسی سه تست خیلی مهم از کنکور های ریاضی ۹۰ ، ریاضی ۹۴ داخل و تجربی ...
سینتیک شیمیایی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 18 - سینتیک شیمیایی (قسمت ششم)

مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت ششم) بررسی دو تست از تست های کنکور سراسری که به صورت تیپ تست هستند . بدین ...
سینتیک شیمیایی (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 19 - سینتیک شیمیایی (قسمت هفتم)

مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت هفتم) در ادامه حل مسائل سینتیک وپس از بررسی تست های کنکور های سراسری در ج ...
سینتیک شیمیایی (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 20 - سینتیک شیمیایی (قسمت هشتم)

مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت هشتم)حل دو تست از تست های دوپینگ در ادامه حل تست های سینتیک مدت زمان : ۲ ...
سینتیک شیمیایی (قسمت نهم)

فیلم جلسه 21 - سینتیک شیمیایی (قسمت نهم)

مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت نهم)در این جلسه به بررسی مسائل سینتیک به صورت ترکیبی با شیمی ۳ پرداخته می ...
سینتیک شیمیایی (قسمت دهم)

فیلم جلسه 22 - سینتیک شیمیایی (قسمت دهم)

مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت دهم) در این جلسه کتاب خوانی شیمی پیش دانشگاهی را خواهیم داشت و صفحات ۱ تا ...
سینتیک شیمیایی (قسمت یازدهم)

فیلم جلسه 23 - سینتیک شیمیایی (قسمت یازدهم)

مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت یازدهم) در ادامه کتابخوانی پیش دانشگاهی ، بخش سینتیک ، مفاهیم و مسائل سرع ...
سینتیک شیمیایی (قسمت دوازدهم)

فیلم جلسه 24 - سینتیک شیمیایی (قسمت دوازدهم)

بخش پایانی مفاهیم و مسائل سرعت (قسمت دوازدهم) سومین جلسه به متن خوانی کتاب درسی می پردازیم، فکر کنی ...
سینتیک شیمیایی (قسمت سیزدهم)

فیلم جلسه 25 - سینتیک شیمیایی (قسمت سیزدهم)

عوامل مؤثر بر سرعت غالب این قسمت تئوری هست ( صفحات 10 یا 11 و 12 کتاب درسی در این قسمت پوشش داده می ...
سینتیک شیمیایی (قسمت چهاردهم)

فیلم جلسه 26 - سینتیک شیمیایی (قسمت چهاردهم)

بخش سوم: قانون سرعت (قسمت اول) تو این جلسه مبحث قانون سرعت رو تو قالب یدونه تست تجربی 92 (حل تست 43 ...
سینتیک شیمیایی (قسمت پانزدهم)

فیلم جلسه 27 - سینتیک شیمیایی (قسمت پانزدهم)

بخش سوم: قانون سرعت (قسمت دوم) حل تست های 57، 56 و 60 
سینتیک شیمیایی (قسمت شانزدهم)

فیلم جلسه 28 - سینتیک شیمیایی (قسمت شانزدهم)

ادامه بخش سوم: قانون سرعت (قسمت سوم) حل یک تست سراسری تجربی ۹۴ که از نمونه تست های بسیار مشکل این م ...
سینتیک شیمیایی (قسمت هفدهم)

فیلم جلسه 29 - سینتیک شیمیایی (قسمت هفدهم)

تدریس نظریه های سینتیک شیمیایی و دو نظریه چگونگی انجام واکنش را در سطح مولکولی (میکروسکوپی) بررسی می ...
سینتیک شیمیایی (قسمت هجدهم)

فیلم جلسه 30 - سینتیک شیمیایی (قسمت هجدهم)

در این جلسه نکات نظریه حالت گذار رو بررسی می کنیم،  در قالب مطالبی که روی تخته براتون میارم، همه ی ن ...
سینتیک شیمیایی( قسمت نوزدهم)

فیلم جلسه 31 - سینتیک شیمیایی( قسمت نوزدهم)

توی این جلسه به متن خوانی کتاب درسی می پردازیم توی دو تا مبحث، یکی از نظریه های سینتیک، نظریه حالت گ ...
انرژی یونش (قسمت اول)

فیلم جلسه 32 - انرژی یونش (قسمت اول)

توی این جلسه به مبحث انرژی یونش از شیمی سال دوم می پردازیم. دقت بکنید که این مبحث چون تو بخش دوم هم ...
انرژی یونش (قسمت دوم)

فیلم جلسه 33 - انرژی یونش (قسمت دوم)

توی جلسه ی دوم که از مبحث انرژی یونش در خدمتتون هستیم، تست ریاضی 94 رو برای شما حل می کنیم در واقع م ...
سینتیک شیمی (قسمت بیستم) - شیمی و زندگی( قسمت اول)

فیلم جلسه 34 - سینتیک شیمی (قسمت بیستم) - شی ...

رسیدم به آخرین بخش سینتیک، شیمی و زندگی، توی همه ی بخش های شیمی پیش دانشگاهی ما یه عنوانی داریم به ا ...
سینتیک شیمی (قسمت بیست و یکم) - شیمی و زندگی( قسمت دوم)

فیلم جلسه 35 - سینتیک شیمی (قسمت بیست و یکم) ...

قسمت دوم شیمی و زندگی، آلودگی هوا توی این جلسه راهکارهای حذف آلاینده ها رو از هواکره بررسی می کنیم، ...
سینتیک شیمی (قسمت بیست و دوم) - شیمی و زندگی( قسمت سوم)

فیلم جلسه 36 - سینتیک شیمی (قسمت بیست و دوم) ...

این جلسه آخرین جلسه ای هست که به شیمی و زندگی می پردازیم.در واقع راهکارهای حذف آلاینده های CO و NO ...
مسائل ثابت تعادل K (قسمت اول)

فیلم جلسه 37 - مسائل ثابت تعادل K (قسمت اول)

مسائل ثابت تعادل به دلیل اهمیت زیادش، نیاز داره که مسلط باشین مطالبش رو و به تست هاش توجه زیادی کنید ...
مسائل ثابت تعادل K (قسمت دوم)

فیلم جلسه 38 - مسائل ثابت تعادل K (قسمت دوم)

در این جلسه سه تست رو مورد بررسی قرار میدیم و به نوع دوم این مسائل K می پردازیم، مسائل غیرتکراری هست ...
مسائل ثابت تعادل K (قسمت سوم)

فیلم جلسه 39 - مسائل ثابت تعادل K (قسمت سوم)

در این جلسه در دنباله ی حل مسائل ثابت تعادل 5 تا تست رو با هم حل می کنیم، که دو تا تنوع مختلف رو در ...
مسائل ثابت تعادل K (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 40 - مسائل ثابت تعادل K (قسمت چهار ...

در ادامه حل تست های ثابت تعادل تست های کنکور رو هم توی این جلسه پوشش می دیم.
مسائل ثابت تعادل K (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 41 - مسائل ثابت تعادل K (قسمت پنجم ...

توی این جلسه در ادامه حل جلسه در ادامه حل مسائل ثابت تعادلی یه چند تا تست دیگه هم بررسی می کنیم و پا ...
مفاهیم تعادل(قسمت اول)

فیلم جلسه 42 - مفاهیم تعادل(قسمت اول)

در این جلسه به متن کتاب درسی می پردازیم، در این جلسه مفاهیم اولیه تعادل بررسی میشه، عواملی مثل واکنش ...
مفاهیم تعادل (قسمت دوم)

فیلم جلسه 43 - مفاهیم تعادل (قسمت دوم)

در این جلسه در ادامه متن خوانی تعادل، نگاهی متفاوت خواهیم داشت به متن کتاب درسی، نکاتی که در این جلس ...
مفاهیم تعادل(قسمت سوم) - انواع تعادل

فیلم جلسه 44 - مفاهیم تعادل(قسمت سوم) - انوا ...

در این جلسه تعادل های همگن و ناهمگن رو مفصل بررسی می کنیم که نکات جدید و مهمی رو در این جلسه بیان می ...
خارج قسمت واکنش (قسمت اول)

فیلم جلسه 45 - خارج قسمت واکنش (قسمت اول)

تو این جلسه به مبحث خارج قسمت واکنش می پردازیم که با نماد q نمایش داده می شه و تیتر اصلیمون در مورد ...
خارج قسمت واکنش (قسمت دوم)

فیلم جلسه 46 - خارج قسمت واکنش (قسمت دوم)

تو این جلسه فقط بررسی تست خواهم داشت از مبحث خارج قسمت واکنش یا q، دو تا تست ریاضی 93 که بسیار مهم ه ...
تفسیر ثابت تعادل

فیلم جلسه 47 - تفسیر ثابت تعادل

تو این جلسه مبحث تقسیر ثایت تعادل رو پوشش میدیم، قالب نکاتی که تو این جلسه گفته میشه تئری هستش حفظی ...
بررسی سه تیپ تست تعادل

فیلم جلسه 48 - بررسی سه تیپ تست تعادل

بررسی سه تیپ تست تعادلتو این جلسه سه تا تیپ تست رو از بخش تعادل را براتون انتخاب کردم تست اولی که ب ...
عوامل موثر بر تعادل (قسمت اول)

فیلم جلسه 49 - عوامل موثر بر تعادل (قسمت اول ...

تو این جلسه می پردازیم به مبحث عوامل موثر بر تعادل تو سه تا جلسه متوالی ما سه تا عامل موثر بر تعادل ...
عوامل موثر بر تعادل (قسمت دوم)

فیلم جلسه 50 - عوامل موثر بر تعادل (قسمت دوم ...

دنباله جلسه قبلی که به اثر غلظت پرداختم توی مبحث عوامل موثر بر تعادل، توی این جلسه اثر فشار یا در وا ...
عوامل موثر بر تعادل (قسمت سوم)

فیلم جلسه 51 - عوامل موثر بر تعادل (قسمت سوم ...

در دنباله دو جلسه قبلی که به مبحث عوامل موثر بر تعادل پرداختم تو این جلسه عامل سوم موثر بر تعادل یعن ...
عوامل موثر بر تعادل (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 52 - عوامل موثر بر تعادل (قسمت چه ...

توی این جلسه بعد از سه جلسه ای که پرداختیم به نکات مربوط به مبحث عوامل موثر بر تعادل یعنی سه تا عامل ...
عوامل موثر بر تعادل (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 53 - عوامل موثر بر تعادل (قسمت پنج ...

ثو این جلسه در ادامه جلسه قبل که هفت تا تست کنکور سراسری رو بررسی کردم، تو این جلسه نه تا تست شامل ه ...
شیمی و زندگی (فرایند هابر) (قسمت اول)

فیلم جلسه 54 - شیمی و زندگی (فرایند هابر) (ق ...

در این جلسه متن خوانی یا کتاب خوانی شیمی و زندگی آخرین مبحث بخش تعادل رو خواهیم داشت. تو ویدئوی اول ...
شیمی و زندگی (فرایند هابر) (قسمت دوم)

فیلم جلسه 55 - شیمی و زندگی (فرایند هابر) (ق ...

جلسۀ دوم متن خوانی شیمی و زندگی بخش تعادل، توی این جلسه بررسی مستقل فرایند هابر رو شروع میکنیم و آمو ...
شیمی و زندگی (فرایند هابر) (قسمت سوم)

فیلم جلسه 56 - شیمی و زندگی (فرایند هابر) (ق ...

قسمت سوم و قسمت آخر متن خوانی کتاب درسی توی تیتر شیمی و زندگی (فرآیند هابر) رو خواهیم داشت. نکاتی فر ...
تجزیه و تحلیل کنکور 95 شیمی تجربی مباحث کتاب شیمی پیش 1

فیلم جلسه 57 - تجزیه و تحلیل کنکور 95 شیمی ت ...

43 جلسه از صفر تا صد شیمی کنکور 96 رو اختصاص دادیم به شیمی پیش دانشگاهی 1 هر جلسه تقریبا 30 دقیقه، ی ...
تجزیه و تحلیل کنکور 95 شیمی ریاضی مباحث کتاب شیمی پیش 1

فیلم جلسه 58 - تجزیه و تحلیل کنکور 95 شیمی ر ...

حالا وقتشه که بیاییم تست های ریاضی 95 رو مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدیم و به تسلط کامل برسیم.تست ها ...
ایزوتوپ ها و جرم اتمی میانگین ( قسمت اول )

فیلم جلسه 59 - ایزوتوپ ها و جرم اتمی میانگین ...

تو این جلسه به مبحث ایزوتوپ ها و جرم اتمی میانگین از شیمی سال دوم می پردازیم، در قسمت اول نکات تئوری ...
ایزوتوپ ها و جرم اتمی میانگین ( قسمت دوم )

فیلم جلسه 60 - ایزوتوپ ها و جرم اتمی میانگین ...

تو این جلسه در ادامه جلسه قبل که به مفهوم ایزوتوپ ها پرداختیم و در واقع مقدماتی بودند برای مبحث جرم ...
روندهای تناوبی(قسمت اول)

فیلم جلسه 61 - روندهای تناوبی(قسمت اول)

توی این جلسه وارد مبحث روندهای تناوبی خواهم شد، بررسی می کنیم که شعاع اتمی، انرژی نخستین یونش والکتر ...
روندهای تناوبی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 62 - روندهای تناوبی (قسمت دوم)

در ادامۀ مبحث روندهای تناوبی میپردازم به انرژی نخستین یونش و مبحث الکترونگاتیوی نکاتی که در این جلس ...
روندهای تناوبی( قسمت سوم)

فیلم جلسه 63 - روندهای تناوبی( قسمت سوم)

تو این جلسه که آخرین جلسه مربوط به روندهای تناوبی هستش بقیه نکات مربوط به مبحث روندهای تناوبی رو با ...
فرمول نویسی ترکیب های یونی (قسمت اول)

فیلم جلسه 64 - فرمول نویسی ترکیب های یونی (ق ...

در این جلسه وارد مبحث فرمول نویسی ترکیب های یونی میشم. میتونم بگم بعد از مبحث جدول تناوبی، مهم ترین ...
فرمول نویسی ترکیب های یونی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 65 - فرمول نویسی ترکیب های یونی (ق ...

در این جلسه می پردازیم به فرمول نویسی ترکیبات یونی، طریقۀ فرمول نویسی ترکیبات یونی رو با هم کار میکن ...
فرمول نویسی ترکیب‌های یونی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 66 - فرمول نویسی ترکیب‌های یونی (ق ...

تو این جلسه به حل تست های مبحث فرمول نویسی خواهیم پرداخت.دقت کنید که لازمه ی دیدن فیلم این جلسه تسل ...
انرژی شبکه بلور (قسمت اول)

فیلم جلسه 67 - انرژی شبکه بلور (قسمت اول)

تو این جلسه به مبحث انرژی شبکه بلور در ترکیب های یونی می پردازیم تعریف انرژی شبکه رو بررسی خواهیم کر ...
انرژی شبکه بلور (قسمت دوم)

فیلم جلسه 68 - انرژی شبکه بلور (قسمت دوم)

تو این جلسه که جلسه دوم مربوط به مبحث انرژی شبکه هست به حل تست های ایم مبحث می پردازیم یه تست از تست ...
انواع واکنش های شیمیایی (قسمت اول)، واکنش های تجزیه (قسمت اول)

فیلم جلسه 69 - انواع واکنش های شیمیایی (قسمت ...

اولین جلسه ای که به شیمی سه کنکور می پزدازیم اختصاص میدم به مبحث انواع واکنش یا واکنش نویسی درس بسیا ...
انواع واکنش های شیمیایی (قسمت دوم)واکنش های تجزیه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 70 - انواع واکنش های شیمیایی (قسمت ...

تو این جلسه در ادامه جلسه قبل در واقع جلسه دومی هست که به مبحث واکنش های تجزیه می پردازیم، تو شروع ج ...
انواع واکنش های شیمیایی (قسمت سوم) - واکنش های ترکیب(قسمت اول)

فیلم جلسه 71 - انواع واکنش های شیمیایی (قسمت ...

تو این جلسه به واکنش های ترکیب یا ستنرمی پردازم اولین جلسه ای هست هست که واکنش های ترکیب مورد بررسی ...
انواع واکنش های شیمیایی (قسمت چهارم)، - واکنش های ترکیب(قسمت دوم) - واکنش های پلیمر شدن

فیلم جلسه 72 - انواع واکنش های شیمیایی (قسمت ...

تو انی جلسه در ادامه بررسی واکنش ترکیبی یا سنتز می پردازیم به واکنش های پلیمر شدن یا بسپارش، واکنش ه ...
انواع واکنش های شیمیایی (قسمت پنجم)، سوختن

فیلم جلسه 73 - انواع واکنش های شیمیایی (قسمت ...

تو این جلسه به واکنش های سوختن می پردازیم، نکاتش رو کلا بررسی می کنیم و واکنش های اکسایش رو هم تو ای ...
انواع واکنش های شیمیایی (قسمت ششم)- واکنش های جابه جایی یگانه

فیلم جلسه 74 - انواع واکنش های شیمیایی (قسمت ...

دسته جهارم واکنش هایی که با هم بررسی می کینم واکنش های جا به جایی یگانه یا جانشینی یگانهو یا جایگذار ...
انواع واکنش های شیمیایی (قسمت هفتم)- واکنش های جابه جایی دوگانه

فیلم جلسه 75 - انواع واکنش های شیمیایی (قسمت ...

پنجمین دسته از واکنش های شیمییای واکنش های جا به جایی دوگانه مبحث این جلسه هست که به بررسی نکات مربو ...
انواع واکنش های شیمیایی (قسمت هشتم)- واکنش های حفظی

فیلم جلسه 76 - انواع واکنش های شیمیایی (قسمت ...

واکنش های شیمیایی رو تو پنج دسته مهم در قالب واکنش های تجزیه، واکنش های ترکیب، واکنش سوختن، واکنش ها ...
انواع واکنش های شیمیایی (قسمت نهم)- واکنش های حفظی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 77 - انواع واکنش های شیمیایی (قسمت ...

جلسه دومی که به واکنش های حفظی می پردازیم واکنش بعدی که بررسی می کنیم تولیده متانول هست 
انواع واکنش های شیمیایی (قسمت دهم)- واکنش های حفظی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 78 - انواع واکنش های شیمیایی (قسمت ...

تو این جلسه به ادامه واکنش های حفظی میپردازم سومین جلسه ای هست که واکنش حفظی شیمی کنکور رو بررسی می ...
انواع واکنش های شیمیایی (قسمت دهم)- واکنش های حفظی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 79 - انواع واکنش های شیمیایی (قسمت ...

چهارمین جلسه که به واکنش های حفظی شیمی کنکور میپردازیم و در واقع آخرین جلسه ای که واکنش های حفظی شیم ...
موازنه واکنش‌های شیمیایی(قسمت اول)

فیلم جلسه 80 - موازنه واکنش‌های شیمیایی(قسمت ...

مبحث موازنه از شیمی سال سوم می خواهیم تو این جلسه بررسی کنیم، بعد از بررسی جدول تناوبی، فرمول نویسی، ...
مسائل استوکیومتری (قسمت اول)

فیلم جلسه 81 - مسائل استوکیومتری (قسمت اول)

وارد بحث استوکیومتری میشیم مسائل استوکیو متری از شیمی سال سوم بعد از مباحث انواع واکنش های شیمیایی و ...
مسائل استوکیومتری (قسمت دوم)

فیلم جلسه 82 - مسائل استوکیومتری (قسمت دوم)

دومین جلسه که به حل مسائل استوکیومتری پرداخته میشه، تو این جلسه بعد از اینکه در دنباله جلسه قبلی روا ...
مسائل استوکیومتری (قسمت سوم)

فیلم جلسه 83 - مسائل استوکیومتری (قسمت سوم)

تو این جلسه که سومین جلسه مزبوط به مسائل استوکیومتری هستش نکاتی که بررسی می کنم براتون روابط روابط ح ...
 استکیومتری (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 84 - استکیومتری (قسمت چهارم)

چهارمین جلسه ایست که به استکیومتری اختصاص میدهیم از این جلسه به بعد وارد حل مسائل استکیومتری میشیم م ...
استکیومتری (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 85 - استکیومتری (قسمت پنجم)

تو جلسه پنجم استکیومتری هستیم تو این جلسه حل تست خواهیم داشت سه تا تست از واکنش حل میکنیم بااز هم مس ...
استکیومتری (قسمت ششم)

فیلم جلسه 86 - استکیومتری (قسمت ششم)

تو این جلسه مسائل درصد خلوص رو برسی میکنیم هفتا تست روتین استکیومتری برسی میکنیم تاکیید میکنم محاسبا ...
استکیومتری (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 87 - استکیومتری (قسمت هفتم)

هفتمین جلسه استکیومتری هست تو این جلسه وارد مسائل بازده درصدی واکنش می شم قبل از محدود کننده و اضافی ...
 مسائل استوکیومتری (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 88 - مسائل استوکیومتری (قسمت هشتم ...

جلسه هشتمی که مسائل استوکیو متری رو بررسی می کنیم اختصاص میدیم به مبحث محدود کننده و اضافی و در واقع ...
مسائل استوکیومتری(قسمت 9)

فیلم جلسه 89 - مسائل استوکیومتری(قسمت 9)

در این جلسه که جلسه ی نهم مسائل استوکیومتری هست وارد تست های غیر روتین استوکیومتری میشیم، تست هایی ک ...
مسائل استوکیومتری( قسمت دهم)

فیلم جلسه 90 - مسائل استوکیومتری( قسمت دهم)

این جلسه دومین جلسه ای خواهد بود که تست های غیر روتین و غیر تکراری استوکیومتری کنکور رو بررسی می کنی ...
مسائل استوکیومتری( قسمت 11)

فیلم جلسه 91 - مسائل استوکیومتری( قسمت 11)

 در این جلسه 4 تا تست غیر تکراری و غیر روتین استوکیومتری کنکور رو بررسی می کنیم. 
مسائل استوکیومتری (قسمت دوازدهم)

فیلم جلسه 92 - مسائل استوکیومتری (قسمت دوازد ...

تو این جلسه دو تا تست رو از تست های کنکور سراسری بررسی خواهیم کرد هر دو تست مربوط به کنکور های سراسر ...
مسائل استوکیومتری (قسمت سیزدهم)

فیلم جلسه 93 - مسائل استوکیومتری (قسمت سیزده ...

تو این جلسه چهارتا تست رو بررسی می کنیم در ادامه بررسی مسائل استوکیومتری که در واقع تست های خاص بررس ...
مسائل استوکیومتری (قسمت چهاردهم)

فیلم جلسه 94 - مسائل استوکیومتری (قسمت چهارد ...

آخرین جلسه ای که به حل مسائل استوکیومتری می پردازیم،تست های غیر تکراری وو خاص استوکیومتری رو بررسی م ...
مسائل نمک های آب پوشیده (نمک متبلور) (قسمت اول)

فیلم جلسه 95 - مسائل نمک های آب پوشیده (نمک ...

در این قسمت مسائل آب تبلور رو بررسی میکنیم، به صورت ترکیبی از شیمی سال دوم و نکات مربوط به مسائل آب ...
مسائل نمک های آب پوشیده(نمک متبلور) - قسمت دوم

فیلم جلسه 96 - مسائل نمک های آب پوشیده(نمک م ...

این جلسه که ببرسی و ریاضی 94، قبل از اینکه این جلسه رو ببینید باید توجه کنید که این تست ها غیر روتی ...
فرمول مولکولی، تجربی و ساختاری(قسمت اول)

فیلم جلسه 97 - فرمول مولکولی، تجربی و ساختار ...

در این جلسه وارد مبحث فرمول تجربی، ساختاری و مولکولی می شیم.به صورت مشترک مباحث شیمی 2 و شیمی 3 رو ...
فرمول مولکولی، تجربی و ساختاری (قسمت دوم)

فیلم جلسه 98 - فرمول مولکولی، تجربی و ساختار ...

در این جلسه نکات مرتبط با فرمول مولکولی، تجربی و ساختاری از شیمی 2 و 3 با هم بررسی خواهیم کرد و آماد ...
فرمول مولکولی، تجربی و ساختاری (قسمت سوم)

فیلم جلسه 99 - فرمول مولکولی، تجربی و ساختار ...

در این جلسه مسائل مربوط به فرمول تجربی از شیمی(3) رو بررسی خواهیم کرد که شامل 5 تا تست است و 3 تا اس ...
همۀ ساختارهای شیمی کنکور (قسمت اول)

فیلم جلسه 100 - همۀ ساختارهای شیمی کنکور (قس ...

در این قسمت به مبحث همۀ ساختارهای شیمی کنکور می پردازیم، در سالهای اخیر بسیار مورد توجه طراحان کنکور ...
همۀ ساختارهای شیمی کنکور (قسمت دوم)

فیلم جلسه 101 - همۀ ساختارهای شیمی کنکور (قس ...

در این قسمت ساختار و ترکیب و فرمول چهار تا ترکیب رو بررسی خواهیم کرد، بنزن، تولوئن، فنول و نفتالن.ف ...
همۀ ساختارهای شیمی کنکور (قسمت سوم)

فیلم جلسه 102 - همۀ ساختارهای شیمی کنکور (قس ...

در این قسمت به دو ساختار بنزالدهید و آسپرین خواهیم پرداخت، به اضافه اینکه فرمول این دو ترکیب رو یاد ...
همۀ ساختارهای شیمی کنکور (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 103 - همۀ ساختارهای شیمی کنکور (قس ...

در این قسمت به 4 تا ترکیب بسیار مهم خواهیم پرداخت. سالیسیلیک اسید، متیل سالیسیلات از شیمی استوکیومتر ...
همۀ ساختارهای شیمی کنکور (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 104 - همۀ ساختارهای شیمی کنکور (قس ...

در این قسمت 5 تا ترکیب مهم شیمی های مختلف کنکور رو تو بحث ساختار شیمی بررسی خواهیم کرد. گلوکز، اتیلن ...
همۀ ساختارهای شیمی کنکور (قسمت ششم)

فیلم جلسه 105 - همۀ ساختارهای شیمی کنکور (قس ...

تو این جلسه در ادامه مبحث ساختارهای شیمی کنکور سه تا ساختار رو با هم بررسی خواهیم کرد اگزالیک اسید ا ...
همۀ ساختارهای شیمی کنکور (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 106 - همۀ ساختارهای شیمی کنکور (قس ...

تو این جلسه تو ادامه مبحث همه ساختارهای شیمی کنکور  سه تا قولساختار شیمی کنکور رو با هم بررسی خواهیم ...
همۀ ساختارهای شیمی کنکور (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 107 - همۀ ساختارهای شیمی کنکور (قس ...

در ادامه رسم ساختارهای شیمی کنکور تو این جلسه آخرین ساختار شیمی سه کنکور تو صفحه آخر بررسی می کنیم و ...
همۀ ساختارهای شیمی کنکور (قسمت نهم) گروه های عاملی (قسمت اول)

فیلم جلسه 108 - همۀ ساختارهای شیمی کنکور (قس ...

در ادامسه جلسات رسم ساختارهای شیمی کنکور قرار هست از این جلسه به بعد وارد مبحث گروه های عاملی شیمی د ...
همۀ ساختارهای شیمی کنکور (قسمت یازدهم) گروه های عاملی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 110 - همۀ ساختارهای شیمی کنکور (قس ...

بخش سوم رسم ساختار شیمی کنکور مونومرها و پلیمرها تو این جلسه قرار هست که واکنش های پلیمر شدن ور که ه ...
همه ساختارهای شیمی کنکور (قسمت دوازدهم)

فیلم جلسه 111 - همه ساختارهای شیمی کنکور (قس ...

تو این جلسه در ادامه مبحث ساختار های شیمی کنکور قرار هست باهم تست بزنیم تما تست هایی که تو سال های ا ...
همه ساختارهای شیمی کنکور (قسمت سیزدهم)

فیلم جلسه 112 - همه ساختارهای شیمی کنکور (قس ...

تو این جلسه به کنکور تجربی 95 داخل میپردازیم دو تا تست رو هم از 35 تا تست کنور تجربی 95 رو تو این جل ...
ساختارهای شیمی کنکور( قسمت 14)

فیلم جلسه 113 - ساختارهای شیمی کنکور( قسمت 1 ...

تست های کنکور 94 ریاضی و تجربی از ساختارهای شیمی
آمادگی کنکور 96(قسمت 1) - کنکور 95 خارج از کشور تجربی(قسمت 1)

فیلم جلسه 116 - آمادگی کنکور 96(قسمت 1) - کن ...

تجزیه و تحلیل کنکور 95 خارج از کشور تجربی(قسمت 1)
آمادگی کنکور 96(قسمت 2) - کنکور 95 خارج از کشور تجربی(قسمت 2)

فیلم جلسه 117 - آمادگی کنکور 96(قسمت 2) - کن ...

قسمت 2 از تجزیه و تحلیل کنکور 95 خارج از کشور تجربی
آمادگی کنکور 96(قسمت 3) - کنکور 95 خارج از کشور تجربی(قسمت 3)

فیلم جلسه 118 - آمادگی کنکور 96(قسمت 3) - کن ...

قسمت 3 از تجزیه و تحلیل کنکور 95 خارج از کشور تجربی
آمادگی کنکور 96(قسمت 4) - کنکور 95 خارج از کشور تجربی(قسمت 4)

فیلم جلسه 119 - آمادگی کنکور 96(قسمت 4) - کن ...

قسمت 4 از تجزیه و تحلیل کنکور 95 خارج از کشور تجربی
آمادگی کنکور 96(قسمت 5) - کنکور 95 خارج از کشور تجربی(قسمت 5)

فیلم جلسه 120 - آمادگی کنکور 96(قسمت 5) - کن ...

قسمت 5 از تجزیه و تحلیل کنکور 95 خارج از کشور تجربی
آمادگی کنکور 96(قسمت 6) - کنکور 95 خارج از کشور تجربی(قسمت 6)

فیلم جلسه 121 - آمادگی کنکور 96(قسمت 6) - کن ...

قسمت 6 از تجزیه و تحلیل کنکور 95 خارج از کشور تجربی
آمادگی کنکور 96(قسمت 7) - کنکور 95 خارج از کشور تجربی(قسمت 7)

فیلم جلسه 122 - آمادگی کنکور 96(قسمت 7) - کن ...

قسمت 7 از تجزیه و تحلیل کنکور 95 خارج از کشور تجربی
قانون ترمودینامیک (قسمت اول)

فیلم جلسه 123 - قانون ترمودینامیک (قسمت اول)

نکته ای که مهم است بدونید اینه که من یه کم ساختار تیترها رو توی بخش ترمودینامیک به هم میریزم، اول مب ...
قانون ترمودینامیک (قسمت دوم)

فیلم جلسه 124 - قانون ترمودینامیک (قسمت دوم)

توی این جلسه میپردازیم به تست های مربوط به جلسه قبل یعنی مسائل قانون اول ترمودینامیک.با هم تست میزن ...