فیلم جلسه 18 - هندسه 1

سیروس نصیری
سیروس نصیری

ریاضی تجربی کنکور نظام قدیم جمع بندی آلاء (97-1396) سیروس نصیری

لینک های مستقیم دانلود این فیلم