فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 126 - ترمودینامیک (قسمت اول)

قسمت اول: در این قسمت با بحث ترمودینامیک در خدمتتون هستیم، امروز 4 تا تست آوردم براتون، یک تست مربوط به معادله حالت گازهای کامل، یک تست مربوط به چگالی، و 2 تا تست مربوط به قانون اول ترمودینامیک. 

قسمت دوم: در این قسمت فرایندهای خاص بررسی می شود، اولین فرایندی که بررسی میکنیم، فرایند هم فشار است که بسیار مهم است و ریزه کاری هایی داره که حین حل تست بهتون توضیح خواهم داد.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم