فیلم ها صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 87 - انتگرال (قسمت اول)

انتگرال گیری 

مبحث ما از امروز انتگرال خواهد بود شما نیاز دارین مباحث اولیه مشتق گرفتن رو بلد باشی ینی تابع های که مشتق گرفتنشون سادس رو بلد باشی چون این هارئ میخواهیم بر عکس کار کنیم دوما خلاف رویه کتاب عمل خواهیم کرد ابتدا می پردازیم مشتق گیری از توابع بعد می پردازیم به مفاهیم انتگرال و الی اخر 

مدت زمان :33 دقیقه و 50 ثانیه

استاد این فصل را طبق ترتیب کتاب تدریس نمی کنند بلکه با توجه به صلاح دید خودشان به تدریس آن میپردازند.

_قضیه ی بنیادی اول و حل دو مثال
_قانون اول و ذکر 2 تبصره ی آن (قانون بِزیاد!! ) +حل مثال نمونه
_حل و تشریح کامل 4 مثال که تیپ رایج سوالات کنکور هستند و کلید حل آن ها تفکیک است
_قانون دوم انتگرال +حل 12 مثال و تشریح تک تک آن ها
_ در این مثالها به بررسی موارد مختلف انتگرال مثلا این که اگر در قاتون دوم 'u در سوال وجود نداشت چگونه با ضریب آن را بسازیم و موارد کسری و ... و .... پرداخته می شود
_انتگرال ها را باید حتما قبلا دیده باشید بنابراین استاد توصیه میکنند که حتما از مثال های این جلسه یاد داشت برداری کنید تا بتوانید از آن ها الگو گیری کنید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم