فیلم جلسه 2 - عربی کنکور در 2 ساعت ( قسمت 2 ) - قسمت آخر

برای شما توصیه ای دارم، 

یک . تا کنکور آزمون جامع بدید و اشکالات خودتون رو پیدا کنید.

دو. اشکالی داشتید به فیلم ها مراجعه کنید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها عربی جمع بندی آلاء (97-1396) عمار تاج بخش

Loading
عربی کنکور در 2 ساعت ( قسمت 1 )

فیلم جلسه 1 - عربی کنکور در 2 ساعت ( قسمت 1 ...

در این جلسه می خواهیم به بخش مهم ترجمه، تعریب و مفهوم بپردازیم که 8 تست از 25 تست عربی رو به خودش اخ ...
عربی کنکور در 2 ساعت ( قسمت 2 ) - قسمت آخر

فیلم جلسه 2 - عربی کنکور در 2 ساعت ( قسمت 2 ...

برای شما توصیه ای دارم، یک . تا کنکور آزمون جامع بدید و اشکالات خودتون رو پیدا کنید.دو. اشکالی داش ...