فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) محمد حسین انوشه

فیلم جلسه 23 - آب آهنگ زندگی( قسمت سوم)

جلسه ی امروز در ارتباط با انحلال پذیری و تعریف و مسائل مربوط به آن صحبت خواهیم کرد.

و سعی می کنیم رابطه ی انحلال پذیری رو با غلظت مولار و سایر انواع غلظت محلول مطرح کنیم و مسائلی ازش حل بکنیم.