فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 90 - ویژگی های فیزیکی مواد(قسمت اول) - فشار

امروز بحث فشار رو شروع می کنیم، هر آنچه که نیازه تو فیلم اومده و همه ی تست ها پوشش داده میشه و خیالتون راحت باشه

مدت زمان: 34 دقیقه

در این جلسه مبحث چگالی مورد بررسی قرار میگیرد و در آخر 5 تست حل می شود:

 اشاره به فرمول چگالی و بررسی نکات پیرامون آن
 اشاره به یکاهای دیگر چگالی و تبدیل آن ها به یکای SI
 نحوه بدست آوردن حجم اشکال هندسی
 نحوه بدست آوردن حجم اجسام با اشکال هندسی نامشخص
 چگالی آلیاژ (مخلوط) و فرمول آن
 روش تستی برای فرمول چگالی آلیاژ
 نحوه بدست آوردن حجم حفره

 تست 1 : جرم یک ظرف فلزی توخالی 300 گرم است. اگر این ظرف را پر از مایعی به چگالی 2 گرم بر سانتی متر مکعب نماییم حجم مجموعه 540 گرم و در صورتی که پر از نوعی روغن نماییم جرم مجموعه 460 گرم می شود، چگالی این نوع روغن چند گرم بر لیتر است؟ (سراسری ریاضی 95)

تست 2: یک قطعه فلز را که چگالی آن 2.7 گرم بر سانتی متر مکعب می باشد کاملاً در ظرفی پر از الکل به چگالی 0.8 گرم بر سانتی متر مکعب وارد می کنیم و به اندازه 160 گرم الکل از ظرف بیرون می ریزد. جرم قطعه فلز چند گرم است؟ (سراسری ریاضی 93)

 تست 3: 300 سانتی متر مکعب از مایعی به چگالی 1300 کیلوگرم بر متر مکعب را با چند سانتی متر مکعب از مایعی به چگالی 1.5 گرم بر سانتی متر مکعب مخلوط کنیم تا چگالی مخلوط 1400 کیلوگرم بر متر مکعب شود؟ (تغییر حجم ناچیز است)

 تست 4: شعاع ظاهری یک کره فلزی 5 سانتی متر و جرم آن 1080 گرم و چگالی آن 2.7 گرم بر سانتی متر مکعب است. درون این کره یک حفره وجود دارد. حجم این حفره چند درصد از حجم کره را تشکیل می دهد؟ (π = 3) (سراسری ریاضی 94 خارج از کشور)

تست 5: جواهر فروشی در ساختن یک قطعه جواهر به جای طلای خالص مقداری نقره نیز بکار برده است. اگر حجم قطعه ساخته شده 5 سانتی متر مکعب و چگالی آن 13.6 گرم بر سانتی متر مکعب باشد، جرم نقره به کار رفته چند گرم است؟ (چگالی نقره و طلا به ترتیب 10 و 19 گرم بر سانتی متر مکعب فرض شود)(سراسری ریاضی 95 خارج از کشور)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم