فیلم ها صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 75 - مشتق تابع (قسمت بیستم و سوم)، تعیین پارامتر در نقاط اکسترمم و عطف (ریاضی و تجربی)

بحث امروزمون تعیین پارامترها تو صورت سوال از طریق اطلاعات داده شده توسط طراح راجع به نقاط اکسترمم و نقطه عطف هستش اینجا خیلی از فیلم هایی که شما نگاه می کنید اطلاعات حفظی به بچه ها تحویل میدن، حفظ نکنید این اطلاعات رو بیان با هم مفهومش رو یاد بگیریم یک بار و برای همیشه 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم