فیلم ها صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 70 - مشتق توابع(قسمت هجدهم)، بهینه سازی هندسی (قسمت اول)، مختص ریاضی