فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 82 - صوت ( قسمت اول)

با بحث صوت در خدمت شما هستیم، از سری مباحث پیش دانشگاهی 2

مفاهیم اولیه صوت رو با هم کار خواهیم کرد و مبحث مربوط به سرعت انتشار موج در گازها که تمامی نکاتی که در تست ها با اون برخورد می کنید، تدریس می شود.

مدت زمان: 40 دقیقه و 4 ثانیه.
:loudspeaker:

● تعریف صوت.

●نحوه تولید و انتشار صوت.
__مقایسه سرعت صوت در محیط های مختلف.
__نمایش تپ ها با شکل.
__رسم نمودار چگالی و فشار و رابطه با طول موج.
__بررسی تغییر محیط درفرکانس و طول موج وسرعت اموج صوتی همراه با مثال.
***سرعت و طول موج هم رفتارند.

●سرعت صوت در گازها
__ارائه 2 فرمول برای سرعت صوت در گازها.
__بررسی تک تک اجزای فرمول ها.
__مقایسه گازهای تک اتمی و دو اتمی و چند اتمی.
***هوا گاز دو اتمی محسوب می شود.
__بررسی جرم مولی گازهای مهم.
***در محاسبه سرعت گاز دما همیشه باید بر حسب کلوین نوشته شود.
__بررسی نسبت سرعت های دو گاز در دمای ثابت :arrow_left: در دمای ثابت تغییرات فشار گاز هیچ تاثیری بر سرعت ندارد چون فشار و چگالی به یک نسبت تغییر می کنند.
__بررسی نسبت سرعت های دو گاز در دمای متغییر :arrow_left: P.V/T=مقدار ثابت
__سرعت صوت تقریبی :arrow_left: Vθ=331+0.6θ

لینک های مستقیم دانلود این فیلم