فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 79 - دینامیک (قسمت نوزدهم)

در این جلسه 4 تست مهم و کنکوری از دینامیک براتون حل خواهم کرد که در کنکور زیاد تکرار شدن.

مدت زمان : 25 دقیقه.

 سه تست سخت دینامیک و یک مشق شب .

تست1)تست مربوط به قرقره ثابت است که بصورت افقی به دو جسم روی هم متصل شده.

تست2)مانند تست 1 ولی نیرو بصورت مایل وارد میشود.

تست3)جسمی در مقابل جسم دیگری قرار دارد و به جسم بزرگتر نیرو وارد می شود مقدار نیرو چقدر باشد تا جسم کوچکتر از مقابل جسم بزرگتر نلغزد.
نکته :این سوال به راحتی از روش حل نیروهای تماسی قابل حل است و نیازی به نوشتن معادلات پیچیده نیست.

:pencil2: مشق شب)در شکل مقابل, مجموعه با شتاب تند شونده a به سمت راست در حرکت است و ضریب اصطکاک ایستایی بین جسم m و واگن ,ϻs می باشد. حداقل شتاب a چقدر باشد تا جسم m روی دیواره واگن حرکت نکند؟

لینک های مستقیم دانلود این فیلم