فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 77 - دینامیک (قسمت هفدهم)

ماشین آتود (قسمت دوم) 

در این جلسه میخوایم ماشین آتود (قرقره ها) رو بررسی کنیم و در نهایت یک تست مربوط به قرقرۀ ثابت و متحرک براتون حل میکنم همراه با درسنامش.

مدت زمان : 32 دقیقه و 55 ثانیه.

 حل 5 تست از ماشین آتود به همراه درسنامه ترکیب قرقره ثابت و متحرک.

تست1) تست در مورد ماشین آتود می باشد و نسبت کشش نخها در دو جای مختلف خواسته شده که در چنین مواردی ابتدا باید شتاب مجموعه را بدست بیاوریم چون مجموعه با یک شتاب حرکت میکند . سپس کشش نخ های خواسته شده را با نوشتن قانون دوم نیوتن برای قسمت مورد نظر بدست بیاوریم.

تست2)تست مربوط به قرقره ثابت و ترکیب آن با حرکت شناسی است . رابط دینامیک و سینماتیک شتاب است و شتاب را با مفاهیم سینماتیک بدست می آوریم .

تست3)تست مربوط به پیدا کردن کشش نخ در نقاط مختلف در صورت پاره شدن نخ در قسمتی از دستگاه.

تست4) تست مربوط به قرقره است ولی قرقره به جای آویزان بودن از سقف با نیرویی کشیده می شود.

تست5) تست مربوط به ترکیب قرقره های ثابت و متحرک می باشد.
درسنامه ترکیب قرقره ثابت و متحرک.
 نسبت جابجایی ها.
 نسبت سرعتها.
 نسبت شتابها.

**نکته مهم: کشش نخ در سرتاسر قرقره اگر جرمی بین نخ نباشد یکسان است.