فیلم ها صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 65 - تابع وارون (قسمت اول)

بحث امروزمون تابع وارونه، شاید براتون تعجب انگیز باشه که چرا وسط بحث مشتق، رسیدیم به تابع وارون. ما میخوایم در ادامۀ بحث ها برسیم به مشتق تابع وارون و مشتق دوم تابع وارون. نیاز داشتیم که اطلاع دقیق و کاملی از تابع وارون داشته باشیم. جلسۀ امروزمون معارفۀ تابع وارون هستش، شکل های تابع وارون و نمودار تابع وارون و ارتباطشون و همچنین یافتن تابع وارون توی تابع ها هستش.

تابع وارون قسمت اول
مدت زمان : حدود نیم ساعت
_نقاط نظیر در تابع و تابع وارون
ارائه ی ایده ی حل برای رد گزینه های تست
_شرط وارون پذیری
از روی نمودار (صعود و نزول کامل و قطع کردن در یک نقطه و...)
یکنوایی(مربوط به مشتق)
_حل دو مثال برای مشاهده ی یکنوایی و به تبع آن وارون پذیر بودن و ذکر نکته ای مهم مربوط به این که با مشتق گیری و جدول تعیین علامت چه زمانی تابع وارون پذیر هست و چه زمان نیست
_حل مثالی برای تعیین حدود پارامتر a در تابعی که وارون پذیر است و ذکر نکات مهمی در خلال آن
_نکته ای مربوط به وارون پذیری ترکیب تابع f و g وحل مثالی از آن
_نمودار تابع وارون
همراه با چندین مثال از رسم و توضیح طریقه ی رسم به 3 شیوه و ارائه ی نکات مهمی که از نمودار تابع وارون نتیجه میشود
_چگونگی یافتن تابع وارون
همراه با 3 راهبرد حل و حل 4 مثال و ذکر نکته ای در خلال مثال چهارم در مورد وارون پذیری در حالتی خاص از توابع هموگرافیک

لینک های مستقیم دانلود این فیلم