فیلم ها صفر تا صد شیمی دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) محمد حسین انوشه

فیلم جلسه 20 - ردّ پای گازها در زندگی (هواکُره) (قسمت هفتم)

در جلسۀ مهم امروز در مورد استوکیومتری واکنش ها و مسائل مربوطه و فرایند هابر صحبت خواهیم کرد.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.