فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 76 - دینامیک (قسمت شانزدهم)

سطح شیبدار (قسمت چهارم) 

در این جلسه چند تست از مبحث سطوح ترکیبی افقی- قائم براتون آماده کردم، همراه با درسنامۀ ماشین آتود.

مدت زمان : 31 دقیقه و 58 ثانیه.

 حل 4 تست و درسنامه ماشین آتود. :pencil::scroll:

تست1) مربوط به سراسری تجربی 94خارج.
تستی بسیار مهم است.و در مورد ترکیب نیرو های افقی و عمودی می باشد و نحوه بدست آوردن اصطکاک و جهت آن در حالتهای مختلف مهم است.

تست2)تست مربوط به تجربی 95 خارج.
در این تست نحوه بدست آوردن اصطکاک و تشخیص صفر بودن شتاب مهم است.

تست3)تست مربوط به سراسری 93 خارج.
ترکیب نیرو های افقی و عمودی و بدستآوردن نیروی اضافی برای رسیدن به شتاب مورد نظر.

تست 4)مربوط به ماشین آتود(قرقره).
درسنامه کامل ماشین آتود.
_پیدا کردن کشش نخ در جاهای مختلف با تکنیک ضربدری و ارائه فرمول های لازم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم