فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 73 - دینامیک (قسمت سیزدهم)

با یکی از مهم ترین بحث های دینامیک در خدمتتون هستیم تحت عنوان سطح شیب دار ذر این جلسه تمامی نکاتی که باید بدونید در حل سریع تر مسائل شیب دار براتون میارم 

مدت زمان: 35 دقیقه و 34 ثانیه.

 سطح شیبدار_1:triangular_ruler:

● اندازه شتاب پایین آمدن: (a=g(sinα - ϻk cosα

نکته) شتاب جسم به جرم جسم بستگی ندارد.

نکته) اگر ضریب اصطکاک داشته باشیم اندازه شتاب بالا از شتاب پایین بیشتر است.//به همراه دو نکته فرعی

نکته) اگر اصطکاک نداشته باشیم اندازه شتاب بالا و پایین برابر خواهد بود.

//تمام نکات از فرمول های شتاب بالا و شتاب پایین استخراج می شوند و نیاز به اطلاعات بیشتر ندارند.

نکته) اگر جسمی روی سطح شیبدار با زاویه شیب α در آستانه حرکت رو به پایین باشد ϻs=tanα

نکته) اگر جسمی روی سطح شیبدار با زاویه شیب α با سرعت ثابت و رو به پایین حرکت کند ϻk=tanα

نکته)بررسی نیروی تماسی بین دو جسم که چسبده به هم روی سطح شیبدار به سمت پایین حرکت میکنند.

نکته)بررسی نیروی کشش نخ وقتی دو جسم با یک نخ به هم متصل هستند و رو به پایین حرکت میکنن.

نکته بسیار مهم) ارائه نکات مربوط به حرکت رفت و برگشت جسم روی سطح شیبدار در حالت وجود یا عدم وجود اصطکاک و نیز شرط برگشت جسمی که به بالای سطح شیبدار پرتاب شده است و مسافت توقف و زمان توقف

آرشآرش