فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 72 - دینامیک (قسمت دوازدهم)

تاکید ما در این جلسه یعنی تست هایی که براتون اوردم و مطالبی که خدمت شما ارائه میشه حرکت یک جسم در راستای قائم می باشد و همچنین حرکت آسانسور که وزن ظاهری شخص معمولا مورد سوال قرار می گیره در تست ها که در پایان این جلسه مطئنم بعد از نگاه کردن به این تست ها به تست هایی که از هز منبع آموزشی که دارید رو استفاده می کنید بتونید در کوتاه ترین زمان پاسخ بدید

مدت زمان: 30دقیقه و 26 ثانیه

 در این قسمت تستهایی با موضوعات حرکت قائم سیستم و وزن ظاهری در آسانسور بررسی میشوند.

تست1) در این تست حرکت سیستم در راستای قائم بررسی میشود و طناب هم دارای جرم است.
نکته حل: در این نوع مسایل نیروی کشش در طول میله ثابت نیست و در جاهای مختلف میله متفاوت است.
حل تست به دو روش تشریحی و تستی.

تست2) در این تست نیز مانند تست 1 سیستم در جهت قائم رو به بالا حرکت میکند و کشش نخ با جرم ناچیز در دو نقطه نسبت به هم خواسته شده.
نکته حل: با کمک نکته تستی ارائه شده در تست1 براحتی قابل حل می باشد.

تست3) تست مربوط به سراسری ریاضی خارج 94 می باشد.یک سیستم حلقه ای با شتاب ثابت و حرکت تند شونده به سمت بالا در حرکت است.
نکته حل: ابتدا F را پیدا کرده سپس با کمک نکته تست 1 نیروی کشش را پیدا می کنیم.

تست4) شخصی به جرم 80 کیلوگرم درون آسانسوری قرار دارد در لحظه ای که آسانسور با شتاب ثابت 2 متر بر مجذور ثانیه،تند شونده رو به پایین حرکت می کند نیرویی که از طرف شخص به آسانسور وارد می شود چند نیوتن است؟(سراسری ریاضی 93)
نکته حل: ارائه درسنامه کامل آسانسور

تست5) شخصی به جرم 60 کیلوگرم درون یک آسانسور ایستاده است.وقتی آسانسور از حال سکون و به سمت پایین شروع به حرکت میکند نیروی کشش کابل آن 7740 نیوتن می شود.در این حالت اندازه نیرویی که از طرف کف آسانسور به شخص وارد می شود چقدر است؟
نکته حل: از سکون شروع به حرکت کرده پس حرکت تند شونده است.
ابتدا با کمک نیروی کشش کابل شتاب را بدست می آوریم،سپس N را با فرمول ارائه شده در درسنامه آسانسور بدست می آوریم.

آرشآرش