فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 69 - دینامیک (قسمت نهم)

مبحث مسائل دینامیک با استفاده از قانون دوم نیوتن

با جلسه نهم دینامیک در خدمت شما هستیم . دیگه از این به بعد یکمی بحثامون مهمتر میشه اما سنگین تر نمیشه گفت چون اصلا ما بحث سنگینی تو دینامیک نداریم. تست ها از نظر ارزش تستی مهم تر میشه .

امروز به نیروی کشش نخ در خدمت شما هستم . تست هایی که براتون انتخاب کردم فوق العاده مهم هستند و حاوی نکات بسیار ریزی هستند که امیدوارم با توجه به این نکات به همه ی تستهایی که از این بحث برخورد می کنید چه در آزمون ها و انشاالله در کنکور سراسری پاسخ بدهید .

مدت زمان: 34دقیقه و 26 ثانیه

 نیروی کشش طناب:fishing_pole_and_fish:

نکته: نیروی کشش نخ همواره به سوی خارج شدن از جسم است.

تست1) در شکل مقابل ضریب اصطکاک m1 با تکیه گاه 0.5 و اصطکاک m2 با تکیه گاه ناچیز است،اندازه نیروی کشش طناب T چند نیوتن است؟
نکته حل: در این نوع مسایل ابتدا شتاب کل دستگاه را بدون در نظر گرفتن نیروهای داخلی (نیروی کشش نخ داخل سیستم و یا نیروهای تماسی) پیدا میکنیم.سپس جرمی رو انتخاب میکنیم که دوروبرش شلوغ نباشه و قانون دوم نیوتن رو برای اون مینویسیم.

تست2)در شکل زیر نسبت اندازه نیروی کشش نخ متصل به دو وزنه هنگامی که اصطکاک ناچیز است به حالتی که ضریب اصطکاک جنبشی هریک از دو جسم با سطح برابر با 0.1 می باشد کدام است؟(نخ بدون جرم فرض می شود و g=10).
نکته حل مهم: بودن یا نبودن اصطکاک در کشش طناب تاثیری ندارد و در هر دو حال نیروی کشش طناب یکسان می باشد ولی شتاب در دو حالت متفاوت است.البته نیروی F (خوب) حتما باید موازی سطح تماس باشد و حتما باید مجموعه در حال حرکت باشد و اصطکاک هم باید برای هر دو سطح یکی باشد.اگر در جوابها 0 دیدیم اول باید حساب کنیم که مجموعه حرکت میکند یا نه اگر حرکت نکند این نکته صادق نیست.

تست3)در شکل زیر اصطکاک m1 با سطح ناچیز و برای m2 ضریب اصطکاک برابر 0.4 است.اندازه نیروی کشش نخ بین دو وزنه چند نیوتن است؟
نکته حل: در گزینه ها 0 نداشته باشیم یعنی دستگاه در حال حرکت است و جهت حرکت دستگاه به سمتی است که نیروی قویتر آن را می کشد.

تست4)در شکل مقابل جرم بسته های A,B,C یکسان و برابر 5 کیلوگرم می باشد.اگر نیروی F=20 نیوتن بر جسم A وارد شود نیروی کشش نخ برای نخ های 1و 2 به ترتیب کدام است؟
نکته حل: ابتدا محاسبه میکنیم که نیروی خوب می تواند سیستم را به حرکت در بیاورد یا نه.در این مثال سیستم حرکت نمیکند.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم