فیلم ها صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 60 - مشتق توابع (قسمت یازدهم)

بحث امروزمون یکی از کاربرد های اولیه مشتق هستش زاویه یابی بین منحنی ها و همچنین زاویه با محور xها و زاویه با محورyها تو ادامه بحثمون شرط تماس بر محور xها را هم بحث می کنیم و همچنین شرط تماس دو تابع با هم، یکی از تست های  95 تو همین زمینه طراحی شده بود اون رو هم حل می کنیم