فیلم ها صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) جواد نائب کبیر

فیلم جلسه 8 - درس سوم: الگو و دنباله (قسمت سوم)

فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله

درس سوم: الگو و دنباله (قسمت سوم)

بخش چهارم: دنباله (قسمت دوم) 

در این بخش قراره که تمارین صفحۀ 20 کتاب درسی براتون حل کنیم.