فیلم ها صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) جواد نائب کبیر

فیلم جلسه 7 - درس سوم: الگو و دنباله (قسمت دوم)

فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله 

درس سوم: الگو و دنباله (قسمت دوم) 

بخش چهارم: دنباله (قسمت اول) 

با بخش دنباله از فصل اول کتاب ریاضی ریاضی دهم در خدمتتون هستیم. قراره که دربارۀ دنباله و انواع اون به شما توضیح بدیم و همچنین کار در کلاس صفحات 19 و 20 رو براتون حل کنیم.

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.