فیلم ها صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) جواد نائب کبیر

فیلم جلسه 6 - درس سوم: الگو و دنباله (قسمت اول)

با بخش الگو و دنباله که بخش سوم کتاب ریاضی سال دهم شما هست در خدمتتون هستیم. قراره که توی این بخش در رابطه با الگو که به دوبخش تقسیم میشه الگوهای خطی و غیرخطی و هرکدوم از اینها در مورد رابطه بین الگوهای خطی و معادله خط میزان رشد و فاصله از مبدا و همچنین توی الگوهای غیرخطی دو روش مختلف از راهبرد رسم شکل برای اون یک روش از راهبرد الگو سازی رو با هم دیگه کار کنیم و همچنین در آخر کار درکلاس صفحه هفده کتاب درسی رو براتون حل میکنیم.