فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 65 - دینامیک (قسمت پنجم) - تعادل (قسمت 1)

در این جلسه با مفهوم تعادل که بحث بسیار مهمی است در دینامیک در خدمت شما هستیم با چهار تستی که براتون انتخاب کردم تست های فوق العاده مهم همشون دارای نکته، یه سری از تست ها رو از این چهار تست با قضیه لامی حل می کنیم، روش تجذیه میگیم، روش تعادل برایند نیروها رو در راستای محورها پیدا می کنیم و مساوی صفر قرارمیدیم و مسئله ها رو به راحتی حل می کنیم که امیدوارم این آموزش که خدمت شما هم در این جلسه تقدیم میشه بتونه نیاز ها شما عزیزان رو در این بحث فراهم کنه .

مدت زمان: 31 دقیقه و 10 ثانیه.

 مفهوم تعادل نیروها با بررسی 4 تست:

 شرط تعادل : برآیند نیرو ها در راستای x و در راستای y صفر باشد(جسم ساکن باشد.)
 تست1) در این تست نیروی کشش طناب ها باید محاسبه شوند.این تست با 3 روش حل می شود.
نکاتی که در این تست مطرح می شوند:
1)هر نخی که کوتاه تر باشدکشش بیشتری خواهد داشت.
2)بررسی قضیه سینوسها(قضیه لامی)-----> در تشخیص زوایا باید دقت کرد.
3)حل با تجزیه بردارها که در جلسه اول دینامیک تدریس شد.
4)ارائه فرمول تستی روی شکل.(بسیار مهم)

 تست2)در این تست که باز هم مساله تعادل نیروها مطرح است و این بار تست در مورد ناوه است.
نکات :
1)در ناوه سطح زیرین است که بیشتر وزن را تحمل میکن.

 تست3) مطابق شکل کره ای همگن به جرم 4 کیلوگرم به نخی متصل شده و روی سطح شیبدار بدون اصطکاک با زاویه شیب 45 درجه در حال تعادل است.نیروی کشش نخ و نیروی واکنش سطح شیبدار به ترتیب چند نیوتن هستند؟(سراسری تجربی 89 با تغییر)(تست بسیار مهم)
نکته حل: در این مساله سریعترین روش تجزیه نیرو ها است و باید در تشخیص زاویه دقت شود.

 تست4)در شکل مقابل وزن جسم B برابر 600 نیوتن است و ضریب اصطکاک ایستایی بین جسم B و میز 0.5 است.حداکثر وزن جسم A چند نیوتن باشد تا سیستم متعادل بماند؟
نکته حل: اصطکاک در آستانه حرکت باید حساب شود.

آرشآرش