فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 63 - دینامیک (قسمت سوم)

با جلسه سوم دینامیک در خدمت شما هستیم. با بحث نیروی اصطکاک. نیروی عمودی تکیه گاه در جلسات قبل خدمت شما ارائه شد و امروز میخوایم نیروی اصطکاک با نکاتش رو براتون ارائه کنیم. همراه با چند تا تستی که آوردم و همچنین تست سراسری ریاضی نود و پنج مربوط به این بحث.

مدت زمان: 29 دقیقه و 28 ثانیه.

 نیروی اصطکاک: از طرف سطح بر جسم وارد می شود و همواره از حرکت جسم ممانعت می کند و همواره در خلاف جهت حرکت جسم است که 3 نوع است.

1)ایستایی : زمانی که جسم نسبت به سطح ساکن باشد: fs و فرمول خاصی برای پیدا کردن آن نداریم.

2)در آستانه حرکت: اگر نیروی محرک کمی بیشتر شود جسم به حرکت در خواهد آمد که حداکثر مفدار اصطکاک ایستایی است: fs)max=ϻs.N)

3)جنبشی: وقتی که جسم نسبت به سطح حرکت میکند : fk==ϻk.N
نکته: ضریب اصطکاک یکا ندارد و به ویژگیهای سطح تماس وابسته است.(معمولا ϻs >= ϻk می باشد).
نکته مهم : تا زمانی که جسم ساکن باشد , نیروی اصطکاک ایستایی با نیروی خوب موازی سطح تماس برابر است.

نکته: نیروی اصطکاک جنبشی به نوع حرکت (سرعت ثابت-شتابدار و...) بستگی ندارد و معمولا ثابت است و طبق فرمول گفته شده بدست می آید.

//ارائه نمودار نیرو بر حسب نیروی اصطکاک.

تست1)در شکل مقابل نیروی اصطکاک بین جسم و سطح افقی چند نیوتن است.
نکته حل: ابتدا با حساب کردن اصطکاک ایستایی ماکزیمم نتیجه گیری میکنیم که جسم حرکت می کند یا نه.

تست2)در شکل مقابل F را به تدریج زیاد میکنیم , وقتی به 20 نیوتن رسید وزنه بر روی سطح افقی شروع به حرکت می کند.ضریب اصطکاک ایستایی چقدر است؟(سراسری ریاضی 89 خارج)
نکته حل: وقتی جسم شروع به حرکت می کند, نیروی خوب با fs)max) برابر است.

تست3)مطابق شکل جسمی به جرم 2کیلوگرم با نیروی افقی 50 نیوتن به دیواری با ضریب اصطکاک ایستایی 0.5 فشار داده میشود.نیروی اصطکاک وارد بر جسم چند نیوتن است؟
نکته حل: در اینجا نیروی خوب وزن است و اصطکاک خلاف جهت نیروی وزن است.

تست4)در شکل زیر حداقل نیروی لازم برای نگه داشتن جسم به جرم 6 کیلوگرم چند نیوتن است؟
نکته حل: باید fs)max) را محاسبه کنیم.//همراه با توضیخات مهم روی شکل.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم