فیلم ها صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 56 - مشتق توابع (قسمت هفتم)

بحث امروزمون دوباره ادامه مشتق پذیریه تو نقاط مسئله دار مشتق پذیری هستش. مواردی که اشاره میکنیم نقطه بازگشته و بعدش عطف قائم و یه جاهایی که مشتق توی اونجاها قابل محاسبه نیست. یکی دو تا مثال جانبی خوب هم داریم. موضوعاتش مهمه. دقیق باشین توش. چون تو رسم نمودار صد در صد از این موارد خواهیم دید و اونجاها شما باید حتمن این جلسات رو خوب یاد گرفته باشید. 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم