فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (95-1394) محمد رضا حسینی فرد

فیلم جلسه 34 - انتگرال (قسمت دوم)

یاد می گیرید که می تونید انتگرال معینکردن رو به روش نا معین به دست بیارید و یاد میگیرید که چه جوری میشه مساحت زیر منحنی رو یا مساحت مربوط به چند تا تابع رو به دست بیارید به کمک انتگرال و چند تا نکته مهم تو انتگرال گیری رو یاد میگیرید و چند تا مثال رو با هم حل می کنیم و دوست دارم با یاد گرفتن این مثال ها ان شاء الله بتونید تست های انتگرال رو به راحتی حل کنید

آرشآرش