فیلم جلسه 34 - انتگرال (قسمت دوم)

محمد رضا  حسینی فرد
محمد رضا حسینی فرد

ریاضی تجربی کلاس کنکور(1) (95-1394) محمد رضا حسینی فرد

یاد می گیرید که می تونید انتگرال معینکردن رو به روش نا معین به دست بیارید و یاد میگیرید که چه جوری میشه مساحت زیر منحنی رو یا مساحت مربوط به چند تا تابع رو به دست بیارید به کمک انتگرال و چند تا نکته مهم تو انتگرال گیری رو یاد میگیرید و چند تا مثال رو با هم حل می کنیم و دوست دارم با یاد گرفتن این مثال ها ان شاء الله بتونید تست های انتگرال رو به راحتی حل کنید

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها ریاضی تجربی کلاس کنکور(1) (95-1394) محمد رضا حسینی فرد

Loading

فیلم جلسه 1 - فصل اول: آنالیز ترکیبی

فصل اول: آنالیز ترکیبی  مباحث: آنالیز ترکیبی، اصل ضرب، جایگشت، جایگشت دوری (دایره ای)، جایگشت باتکرا ...

فیلم جلسه 2 - ادامۀ فصل اول: آنالیز ترکیبی

ادامه ی فصل اول: آنالیز ترکیبی  مباحث: آنالیز ترکیبی، اصل ضرب، جایگشت، جایگشت دوری (دایره ای)، جایگش ...

فیلم جلسه 3 - ادامۀ فصل اول: احتمال

تدریس: حل تمرین های، فصل صفر (آنالیز)، مرور نکات- فصل یک پیش دانشگاهی و فصل آخر ریاضی دوم

فیلم جلسه 4 - ادامۀ فصل اول: احتمال

ادامه ی فصل اول: احتمال  مباحث: فضای نمونه، احتمال، قوانین احتمال، پیشامدهای مستقل-وابسته / سازگار-ن ...

فیلم جلسه 5 - ادامۀ فصل اول: احتمال

ادامه ی فصل اول: احتمال (احتمال شرطی، قانون احتمال کل)  حل تست های 10 تا 17 صفحه ی 23  و حل تمارين 1 ...

فیلم جلسه 6 - ادامۀ فصل اول: احتمال

ادامه ی فصل اول: احتمال  مبحث: تابع دوجمله ای  حل تست های 1 تا 12 

فیلم جلسه 7 - تابع قدر مطلق و جزء صحیح

تابع قدر مطلق و جزء صحیح: فصل دوم ریاضی(2) و فصلف دوم ریاضی تجربی  مباحث: تابع قدر مطلق، معادلۀ قدر ...

فیلم جلسه 8 - دنبالۀ حسابی و هندسی

دنبالۀ حسابی و هندسی: فصل دوم ریاضی(2)  مباحث: دنبالۀ فیبوناچی، دنبالۀ حسابی و دنبالۀ هندسی  حل تست ...

فیلم جلسه 9 - مثلثات

مثلثات: فصل دوم ریاضی(2)  مباحث: قضیۀ کسینوس ها و قضیۀ مساحت  حل تست های 1 تا 9 و از 16 به بعد 

فیلم جلسه 10 - معادلۀ مثلثاتی

معادلۀ مثلثاتی: فصل سوم پیش  حل تست های 1 تا 10 + 4 تست دیگر از پلی کپی 

فیلم جلسه 11 - معادلۀ درجۀ (2)

معادلۀ درجۀ (2): فصل دوم ریاضی(2)  حل تست های 1 تا 15 + 2 سوال دیگر از پلی کپی 

فیلم جلسه 12 - تابع

تابع: فصل دوم ریاضی پیش  مبحث: ترکیب دو تابع  حل تست های 1 تا 29 

فیلم جلسه 13 - ادامۀ تابع

ادامۀ تابع: فصل دوم ریاضی پیش  مباحث: تابع یک به یک و تابع صعودی  حل تست های 30 تا 50 

فیلم جلسه 14 - لگاریتم

لگاریتم: فصل دوم پیش  حل تست های آمادگی کنکور: تابع نمایی و کنور 

فیلم جلسه 15 - ریاضی پیش دانشگاهی، فصل سوم: ...

تدریس: جمله عمومی دنباله، دنباله نزولی، دنباله یکنوا، دنباله کران دار، دنباله همگرا حل مثال: 10، 11، ...

فیلم جلسه 16 - حد، تعریف حد، حد مقادماتی

فصل سوم ریاضی(3): حد، تعریف حد، حد مقادماتی  حل تست های 1 تا 27 

فیلم جلسه 17 - حد در بی نهایت

فصل سوم ریاضی(3): حد در بی نهایت  حل تست های 28 تا 50 

فیلم جلسه 18 - ریاضیات تجربی سال سوم، فصل سو ...

ریاضیات تجربی سال سوم، فصل سوم: حد و پیوستگی

فیلم جلسه 19 - ریاضیات تجربی پیش دانشگاهی، ف ...

ریاضیات تجربی پیش دانشگاهی، فصل چهارم: مجانب

فیلم جلسه 20 - مشتق مرتبه اول

تدریس مبحث مشتق و فرمول های آن، حل مثال از مبحث مشتق، تابع مشتق و حل مثال، مشتق های مثلثاتی

فیلم جلسه 21 - فصل پنجم: مشتق توابع نمایی/ ل ...

تدریس: نقطۀ بحرانی، خط مماس و قائم، مشتق تابع ضمنی

فیلم جلسه 22 - فصل چهارم: کاربردهای مشتق (قس ...

فصل چهارم: کاربردهای مشتق (قسمت اول)  مبحث: کاربرد مشتق(1)  صعودی، نزولی، اکسترمم نسبی، اکسترمم مطلق ...

فیلم جلسه 23 - ادامۀ فصل چهارم: کاربردهای مش ...

ادامۀ فصل چهارم: کاربردهای مشتق (قسمت دوم)  مبحث: کاربرد مشتق(2)  نقطۀ عطف، تعیین تقعر، نمودار تابع ...

فیلم جلسه 24 - هندسۀ مختصاتی (قسمت اول)

هندسۀ مختصاتی (قسمت اول)  مبحث: ماتریس  حل تست های 1 تا 7 صفحات 1 تا 3  و حل تست های 1 تا 4 صفحات 4  ...

فیلم جلسه 25 - ادامۀ هندسۀ مختصاتی (قسمت دوم ...

ادامۀ هندسۀ مختصاتی (قسمت دوم)  مباحث: کرامر و معادلۀ خط در دستگاه دوبُعدی  حل تست های 1 تا 3 صفحۀ 8 ...

فیلم جلسه 26 - فصل هفتم: منحنی درجه دو

تدریس: فصل هفتم: منحنی درجه دو

فیلم جلسه 27 - بیضی (قسمت اول)

تعریف بیضی، تعریف کانون، معادلۀ بیضی افقی و ... 

فیلم جلسه 28 - بیضی (قسمت دوم)

در مورد معادله ی بیضی، نحوه ی نوشتن معادله بیضی در حالت های افقی یا قائم، نحوه ی پیدا کردن مختصات نق ...

فیلم جلسه 29 - بیضی(قسمت سوم)

تکمیل معرفی بیضی، وتر کانونی بیضی، معادله گسترده بیضی و نحوه ی استفاده از آن و اینکه چه چیزهایی رو ا ...

فیلم جلسه 30 - سهمی (قسمت اول) - معادله سهمی

شناخت معادله سهمی ، آشنایی با شکلهای مختلف سهمی و معادلات آن ها و بدست آوردن پارامتهای سهمی  ، نقاط ...

فیلم جلسه 31 - سهمی (قسمت دوم) وهذلولی(قسمت ...

امروز با ادامه بحث سهمی در خدمتتون خواهیم بود، وتر کانونی سهمی رو معرفی می کنیم، چند تا نکته در مورد ...

فیلم جلسه 32 - هذلولی (قسمت دوم)

امروز باقی مونده ی بحث هذلولی رو با هم می بینیم، یاد می گیریم که چجوری می تونیم معادله ی هذلولی تو ش ...

فیلم جلسه 33 - انتگرال (قسمت اول)

امروز در مورد انتگرال، تابع اولیه، مساحت زیر منحنی و این که چه جوری میشه اینارو به دست اورد صحبت می ...

فیلم جلسه 34 - انتگرال (قسمت دوم)

یاد می گیرید که می تونید انتگرال معینکردن رو به روش نا معین به دست بیارید و یاد میگیرید که چه جوری م ...