فیلم ها صفر تا صد دیفرانسیل کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 53 - مشتق توابع (قسمت چهارم)

بحث امروزمون تعربف مشتق و مفاهیم اولیه مشتق هستش اونجا که راجع به شیب خط و تبدیل شدن اون به شیب خط مماس صحبت می کنیم، بعد میریم سراغ تابع هایی که مشتق پذیر هستند و نکات مرتبط با اون دقیق نگاه کنید چیزهای خوبی رو باید از همین الان به ذهنتون بسپارین چون تو توابع مشتق ناپذیر ما ما به این نکات نیاز داریم.